Stočarstvo

 
 

 

 
 
U prošlosti se na ovim prostorima nije mogao zamisliti život bez konja. Danas veoma mali broj domaćinstava drži konje. Manje ergele konja mogu se formirati na više lokacija na prostranim planinskim pašnjacima i mogu se uzgajati konji koji bi služili u rekreativne svrhe i u službi razvoja turizma na ovom području. Veoma atraktivna slika su krda  konja koja slobodno galopiraju prostranstvima Mokre.
     
 
 
 
Na ovim prostorima postoje veoma dobre mogućnosti za uzgajanje goveda. Prema zastupljenosti, goveda zauzimaju drugo mesto po broju grla. Najčešće se gaji domaće goveče „buša’’, koje je vrlo skromno u pogledu ishrane i smeštaja. Povoljni prirodni uslovi omogućavaju da goveda veći deo godine provode na otvorenom prostoru što daje mogućnost proizvodnje organskih proizvoda od mesa i mlečnih proizvoda.
     
 
Najperspektivnija grana stočarstva ovom području. Na ovim prostorima u prošlosti ovce su uvek bile najbrojnija i najzastupljenija domaća životinja. Ovca, kao domaća životinja, vrlo je skromna u pogledu zahteva u ishrani i smeštaju, izuzetno se dobro aklimatizuje na ovim prostorima. I pored odličnih uslova za uzgoj velikog broja ovaca na ovim prostorima, samo na prostoru Velike moguć je uzgoj 6-7000 hiljada ovaca, broj ovaca je u stalnom opadanju i ovčarstvo je potpuno zapostavljeno i danas se veoma mali broj domaćinstava bavi uzgojem ovaca.
     
 
 
 
 
Kao i za ovčarstvo i za gajenje koza na ovim prostorima postoje dobri uslovi. Međutim i u prošlosti kao i danas veoma mali broj stanovnika gaji koze. Nadamo se da će se u skorije vreme uz podsticaje koji postoje za gajenje koza i ta situacija promeniti.
     
 
 
Svinje

 

Osnivač

 

         

       

Kontakt

VELIKA KOOPERATIVA

Adresa:
Selo Velika - Dom u Velici,
Opština Plav, Crna Gora
Osnovano:
22. jun 2013. godine
Registrovano:
13. novembar 2013. godine
E-mail
kontakt@velikakooperativa.com
Telefon:
+ 382 51 25 00 55
+ 382 69 62 37 49

 

Linkovi