01.10.2015. Obavještenje: Produžen rok za podnošenje zahtjeva 01.10.2015.

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja produžilo je rok za podnošenje zahtjeva po Javnom pozivu za unapređenje stočnog fonda do 15.10.2015. godine. Informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti putem telefona: 020/482-281, 020/482-283.

Velika se onlajn vraća u život - interviju za Vijesti

Molba ministru poljoprivrede za satanak sa kooperantima u Velici

Vlada usvojila Prijedlog zakona o kooperativama - 16. jun 2014. godune

Vlada Crne Gore usvojila je na današnjoj sjednici Prijedlog zakona o kooperativama.

 

1906ivanovic

-Zakon o kooperativama nastao je kao sastavni dio reforme zakonodavstva u oblasti agrara, sa ciljem daljeg unaprjeđenja razvoja crnogorske poljoprivrede, a posebno proizvodnje hrane. Prilikom izrade zakona, vodili smo se namjerom da poboljšamo uslove za jačanje procesa udruživanja poljoprivrednih proizvođača i podsticanja poljoprivredne proizvodnje. Smatramo da Zakon daje dobar normativni osnov za ekonomsku podršku razvoju ruralnih područja-kazao je ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Petar Ivanović.

On je istakao da Zakon kreira prostor za udruživanje porodičnih gazdinstava i malih proizvođača, organizovanije istupanje na tržištu, bolju zaštitu zajedničkih interesa, povećanja obima proizvodnje i zarada poljoprivrednih proizvođača.

Evropsko zakonodavstvo nije na poseban način definisalo kooperative. Različite zemlje imaju različita zakonska akta saopštio je Ivanović i dodao da za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna dodatna sredstva u budžetu Crne Gore.

Kooperativa je pravno lice koje predstavlja dobrovoljan oblik udruživanja i organizovanja fizičkih i pravnih lica u cilju ostvarivanja ekonomskih i drugih interesa.

Kooperative se mogu osnivati kao:

-agro-kooperative (ratarska, povrtarska, voćarska, vinogradarska, stočarska, i slično);

-kooperative za doradu i preradu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda (mljekarska, sirarska, vinarska, mlinarska, uljarska i slično);

-pčelarske kooperative;

-ribarske kooperative;

-kooperative za organizovanje i razvoj seoskog turizma i domaće radinosti;

-kooperative za sakupljanje, doradu i preradu ljekovitog bilja i šumskih plodova;

-drvoprerađivačke kooperative; i

-druge kooperative u oblasti poljoprivrede.

-Ovaj zakon se ne primjenjuje na druge vrste kooperativa ili zadruga kao što su: stambene, potrošačke, studentske, omladinske, zdravstvene i dr-kazao je ministar Ivanović.

Vlada je regulisala sedam osnovnih principa u okviru kojih se osniva i posluje kooperativa:

1) dobrovoljno i otvoreno članstvo  prema kojem su kooperative dobrovoljne organizacije, otvorene za sva zainteresovana lica, koja mogu da koriste njene usluge i koja su spremna da prihvate odgovornost članstva, bez obzira na polne, socijalne, rasne, političke, vjerske i druge razlike;

2) demokratska kontrola koja se ostvaruje kroz jasna, demokratska pravila organizovanja, poslovanja i kontrole rada kooperative od strane njenih članova i mogućnosti da svi članovi aktivno učestvuju u procesu donošenja odluka;

3) ekonomsko učešće kooperanata prema kojem kooperanti ravnopravno doprinose kapitalu kooperative i njime upravljaju;

4) autonomija i nezavisnost kooperative kojim se obezbjeđuje samostalnost kooperative;

5) obrazovanje, obuka i informisanje kooperanata prema kojem je obaveza kooperative da na isti način ponudi obrazovanje i obuku;

6) saradnja sa drugim kooperativama kojim se obezbjeđuje nesmetana saradnja sa drugim kooperativama, povezivanje i udruživanje u regionalne, nacionalne i međunarodne organizacije;

7) čuvanje poljoprivrednih resursa prema kojem se ostvaruje jačanje svijesti o poljoprivrednim resursima i metodama koji će doprinijeti održivom razvoju.

Kooperativa uživa posebnu zaštitu države i jedinica lokalne samouprave u obavljanju njene pretežne djelatnosti. Posebna zaštita ogleda se u mjerama agrarne i ekonomske politike, poreske politike, davanja olakšica i osnivanja posebnih fondova za razvoj kooperativa od strane jedinica loklane samouprave i/ili države. Najmanji broj osnivača kooperative je sedam, a minimalni novčani ulog za osnivanje kooperative je 500 eura-naglasio je Ivanović.

Vlada je na današnjoj sjednici takođe usvojila i Prvi izvještaj o zdravstvenom stanju šuma.

Izvještaj je prema riječima Ivanovića urađen na osnovu podataka koje je dostavila Uprava za šume, kao i podataka iz tzv. ICP programa - Međunarodni kooperacioni program za praćenje stanja šuma Evrope.

-Generalno, crnogorske šume, u najvećoj mjeri su vitalne i relativno-dobrog zdravlja. Ali, primjetna je njihova ranjivost. Tokom prethodne četiri godine svjedoci smo niza različitih klimatskih ekstrema i abiotičkih pojava koji se manifestuju na fiziološku snagu šuma-kazao je ministar poljoprivrede.

-U prethodnoj godini, štetočine i bolesti su se javljale u manjem obimu i uglavnom dovele do propadanja pojedinačnih stabala ili manjih grupa stabala. Međutim, učestalija pojava gradogenih vrsta insekata (gubar i potkornjaci) u značajnoj mjeri, već u ovoj godini, može dovesti do njihovog prenamnoženja, ozbiljnijih šteta u šumama i slabljenja fiziolške kondicije i vitalnosti stabala-istakao je Ivanović.

Predlog mjera za poboljšanje segmenta zaštite šuma prema riječima Ivanovića sastoji se u sledećem:

-jači monitoring, angažovanje stručnih ekipa i intenzivnija saradnja sa MORT, Agencijom za zaštitu životne sredine;

- jače mjera odgovornosti na fizičkoj zaštiti šuma od bespravnih sječa i drugih nelagalnih aktivnosti u šumarstvu;

-preduzimanje hitnih mjera na sanaciji šuma, prvenstveno od posledica požara iz 2012;

-intenzivnije aktivnosti na poboljšanju sistema zaštite šuma od požara i iniciranje izmjena i dopuna sadašnjih normativnih rješenja;

-redovno ažuriranje podataka i izvještavanje vezano za  program ICP za šume Evrope.

Javni poziv ministarstva poljoprivrede 26.05.2014.g

 
 
za dodjelu podrške za diverzifikaciju ekonomskih aktivnosti u ruralnim sredinama za 2014. godini

 

NAJAVA: MIDAS 20.05.2014.g

 
Peti (MIDAS) poziv za investicije u poljoprivredna gazdinstva i Mjeru “Upravljanje stajskim đubrivom”
 

Kancelarija Kooperative i Kluba Velika

  Od 01. maja 2014. godine, počela je sa radom kancelarija "Velike Kooperative" i "Kluba Velika" u Domu u Velici.

  Koordinator - tehnički sekretar je Veličko Tomović (+ 382 69 58 51 05)

 

Javni poziv ministarstva poljoprivrede 26.03.2014.g

 
 
za dodjelu podrške za podizanje i modernizaciju proizvodnih voćnih zasada u 2014. godini
 
POJAŠNJENJE JAVNOG POZIVA

U pitanju su podsticaji za razvoj voćarstva. Korisnici mogu biti fizička ili pravna lica (zadruge) koje poseduju sopstveno zemljište i na njemu zasnuju ili već imaju voćarsku proizvodnje. U našem slučaju, Velika kooperativa nema sopstveno zemljište i ne može da konkuriše. Međutim, treba obavestiti farmere u selu i okolini o ovoj mogućnosti. Uslovi za njih su sledeći:

  1. Da su upisani u Registar primarnih proizvođača hrane biljnog porijekla u Fitosanitarnoj upravi,
  2. Da su vlasnici, zakupci ili korisnici parcela na kojima se nalazi voće
  3. Da prilože fakture o kupovini
  4. Da im poljoprivredna inspekcija potvrdi na terenu da su stvarno to realizovali

I onda im država vraća 50% investicije na lični račun. Problem je u tome što farmeri moraju prvo da finansiraju kupovinu, a tek onda da podnesu zahtev za refundiranje troškova. Raspon investicije može biti od 500 do 10 000 evra.

Za borovnice država je propisala maksimalno 3900 evra/ha za sadnice i ostaje raspon do 10000 evra za sisteme za navodnjavanje, potporne stubove i protivgradnu mrežu.

ZAKLJUČAK:

  1. Farmeri koji imaju ili žele da zasnuju / povećaju proizvodnju voća imaju mogućnost da im država refundira 50 % troškova
  2. Zadruga treba da prati i konkuriše za otkupno - preradne kapacitete, a ovaj program joj pomaže da farmeri imaju sirovine za preradu.
  3. Zadruga može da ponudi farmerima da sadnice i opremu nabavljaju preko zadruge, na taj način bi zadruga trebalo da im omogući veći rabat kod dobavljača. Ovo je prva mogućnost za direktora zadruga da zove dobavljače, preko količine da dobije bolju cenu, da ugovori transport, a farmerima bolju cenu nego da svako nabavlja za sebe. (ZAJEDNIČKA NABAVKA - BOLJE CENE INPUTA).

SAMVIRKE d.o.o.

Podrška projektu "Čakorska Borovnica" 24.03.2014.g

23. marta 2014. godine je dobijena zvanična podrška projektu "Čakorska Borovnica" i potpisana je konkursna dokumentacija od strane Ministarstva turizma i održivog razvoja i Ministarstva Poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Na međunarodnom tenderu prekogranične saradnje, na projektu "Čakorska Borovnica" kao podrška i partneri Velike Kooperative učestvuju:

- Opština Andrijevica - Crna Gora
- Ministarstvo turizma i održivog razvoja - Crna Gora
- Ministarstva Poljoprivrede i ruralnog razvoja - Crna Gora
- Opština Bobritzsch-Hilbersdorf - Nemačka
- Opština Collecorvino - Italija
- Institut za progres i razvoj Zapadnog Balkana - Srbija
- NVO Klub Velika - Crna Gora

24. marta 2014. godine je predata konkursna dokumentacija evropskoj kancelariji.

 

Potpisana konkursna dokumentacija 27.02.2014.g

27. februara 2014. godine je potpisana je konkursna dokumentacija, za sredstva IPA fonda na projektu prekogranične saradnje za razvoj poljoprivrede.

 
Nosilac projekta je Opština Andrijevica, u čije ime je Predsjednik opštine Srđan Mašović, potpisao dokumentaciju.

U zgradi Opština Andrijevica, potpisivnju su prisustvovali predtavnici CIM gripacije iz Niša - koji su dio međunarodnog konzorcijuma I predstavnici "Kluba Velika".

U selu Pepiće, u ime "Velike Koperative", dokumentaciju je potpiso direktor Velibor Tomović, u prisustvu predstavnika Upravnog odbora "Kluba Velika" i većine Zadrugara.

 

Sajt Velike Kooperative 21.02.2014.g

21. februar 2014. godine, "Klub Velika" je pokrenuo sajt Velike Kooperative na internet adresama:

 
www.velikakooperativa.com     i    www.velikakooperativa.me
 

Registovana Velika Kooperativa 16.01.2014.g

16. januara 2014. godine, dobijeno je rešenje o registraciji.

 

Osnivačka skupština 22.06.2013.g

22. juna 2013. godine, na inicijativu "Kluba Velika" u Domu u Velici, održana je osnivačka Skupština zemljoradničke zadruge "Velika Kooperativa".

Osnivačkoj Skupštini su prisustvovali: Tomović Gavrilo Velibor, Jokić Rajko Veselin (iz Velike)., Otašević Petra Danilo, Otašević Nedeljka Predrag, Otašević Slavoljuba Ilija (iz Gornje Ržanice)., Lekić Marinko Dragan, Mijović Tihomir Radenko, Savić Janko Golub, Milović Tihomir Ranko (iz Perpića).

Osnivačkoj Skupštini su prisustvovali i predstavnici "Kluba Velika".

 

Inicijativa za formiranje Kooperative 30.03.2013.g

30. marta 2013. godine, na inicijativu "Kluba Velika" u Domu u Velici održan je inicijativni sastanak poljoprivrednika -  predstavnika nekoliko sela iz Murinskog dijela Gornjeg Polimlja, sa ciljem da se formira i registuje "Kooperativa" - zemljoradnička zadruga.

Inicijativnom sasatanku su prisustvovali: Tomović Velibor, Jokić Veselin, Jokić Bojan, Igor Petrović, Veselin Knežević, Živko Vučetić, Golub Šoškić (iz Velike)., Otašević Predrag, Otašević Bojan (iz Gornje Ržanice)., Lekić Dragan, Savić Golub, Ranko Savić,  Milović Tihomir, Milović Branko (iz Perpića).

Sastanku su prisustvovali predstavnici "Kluba Velika".

 

Prezentovan projekat "Kooperativa" februar 2013.g

U februaru 2013. godine održan je sastanak  u ministarstvu Poljoprivrede i ruralog razvoja u Podgorici, na kome su pedstavnici "Kluba Velika", prezentovali ministru Petru Ivanoviću projekat razvoja poljoprivrede u Velici i Murinskom dijelu Gornjeg Polimlja. Tom prilikom je aktuelni Ministr dao podršku Klubu za projekat razvoja poljoprivrede kao i za formiranje  Kooperative.

 

Osnivač

 

         

       

Kontakt

VELIKA KOOPERATIVA

Adresa:
Selo Velika - Dom u Velici,
Opština Plav, Crna Gora
Osnovano:
22. jun 2013. godine
Registrovano:
13. novembar 2013. godine
E-mail
kontakt@velikakooperativa.com
Telefon:
+ 382 51 25 00 55
+ 382 69 62 37 49

 

Linkovi