UPITNIK

 

UPITNIK ZA KORISNIKE ROBNIH  KREDITA
ZA UGOVORENU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU

 

1. Prezime i Ime:                                                                           
 
 
2. JMBG:                                                                                   
 
 
3. Adresa stanovanja:                                                                                                   
 
 
4. Broj telefona:                                                                         
 
 
5. Broj članova zajedničkog domaćinstva:                   
 
 
6. Starosna struktura porodice:                                                                                
 
 
7. Broj članova porodice koji su sposobni za poljoprivredne fizičke radove:                                 
 
 
8. Broj članova porodice koji su u stalnom radnom odnosu:                          
 
 
9. Ukupna površina zemljišta u vlasništvu:               ha
 
 
10. Površina obradivog zemljišta:           ha
 
 
11.Uža proizvodna specijalnost u poljoprivredi:
 
 
 
 
12. Broj i vrsta domaćih životinja:
 
 
 
 
13. Ekonomski objekti za poljoprivrednu proizvodnju:
 
 
 
 
14. Koji tip i koliko poljoprivrednih mašina imate:
 
 
 
 
 
15. Vrijednost godišnje poljoprivredne proizvodnje
a) Stočarstvo:                                                                                        EURA
b) Ratarstvo i povrtarstvo: EURA
c) Voćarstvo: EURA
d) Ostalo: EURA
 
UKUPNO:
   EURA


16. Molim da mi se odobre finansijska sredstva za:
                                                                                       EURA
EURA
EURA
EURA
 
UKUPNO:
   EURA

          
U ______________________                                                            Poljoprivredni proizvođač

Dana: _____________20___. god.                                                 ________________________

 

Osnivač

 

         

       

Kontakt

VELIKA KOOPERATIVA

Adresa:
Selo Velika - Dom u Velici,
Opština Plav, Crna Gora
Osnovano:
22. jun 2013. godine
Registrovano:
13. novembar 2013. godine
E-mail
kontakt@velikakooperativa.com
Telefon:
+ 382 51 25 00 55
+ 382 69 62 37 49